Ga naar de inhoud

Mijn werkwijze

Mijn werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen heeft mij doen inzien hoe belangrijk de rol van zowel lichaam als geest is in het leiden van een licht, gelukkig, gezond en succesvol leven. Worstelingen met eenzaamheid aan de top, een gevoel van leegte, moeite met de balans tussen werk en privé, of gebrek aan zingeving kunnen het leven zwaar laten voelen voor ondernemers, CEO’s en managers. Deze problemen zal ik daarom altijd benaderen vanuit een holistische visie, waarbij ik alle aspecten van jou als mens in ogenschouw neem om je zo goed mogelijk te helpen. Hiervoor heb ik allerlei technieken die ik kan gebruiken, afhankelijk van jou, jouw klachten, jouw wensen en jouw leefgeschiedenis. 

Voorbeelden van
de technieken
die ik toepas

Coaching staat voor mij voor het stellen van de juiste vragen. Met deze vragen daag ik jou uit om te reflecteren op je denken, je gedragspatronen en je gevoelens, met als doel je dichterbij jouw gewenste leven te laten komen. Mijn stijl van coaching is doelgericht, altijd steunend en soms confronterend.  

CGT is een vorm van psychologische behandeling, waarbij vooral jouw denken en doen onder de loep worden genomen om bepaalde gevoelens die jij hebt te verklaren en desgewenst te veranderen. 

Vaak zijn situaties in het leven oncontroleerbaar, hoe moeilijk dat soms ook te verdragen is door mensen. ACT pas ik graag toe op momenten dat jij op zoek bent naar manieren om situaties te accepteren zoals die zijn, zonder deze te willen veranderen. Acceptatie kan een diepe ervaring van rust en vrijheid teweegbrengen. 

Niet alleen de wereld om ons heen verandert continu, ook jij als mens verandert gedurende de jaren. Dingen die vroeger belangrijk voor je waren, kunnen later hun waarde verloren zijn. Als jij hier niet actief mee aan de slag gaat, kan dit een gevoel van een betekenisloos bestaan geven. Met deze vorm van therapie help ik jou om te ontdekken hoe jij weer zingeving in jouw leven kan ervaren en behouden.

Ik sta nog altijd versteld van de enorme veerkracht die wij als mensen hebben. Juist het zoeken naar jouw krachten en die inzetten om positieve doelen te behalen in jouw leven, maakt daarom deel uit van het traject dat jij bij mij volgt. 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing, een gespecialiseerde behandelvorm voor het verlichten van traumagerelateerde klachten. Indien dergelijke klachten bij jou aanwezig zijn, kan ik EMDR toepassen.

Yoga zie ik als een van de sterkste vormen van therapie om via het lichaam allerlei klachten te verlichten en dichterbij jouw doelen te komen. Yogatherapie kan verschillende vormen aannemen, zoals series van yogahoudingen, mindfulness oefeningen, meditaties en ademhalingstechnieken.